Pagdating at pamamahala ng mga kastila

Posted by / 18-Oct-2017 16:47

Pagdating at pamamahala ng mga kastila

Umunlad ang ekonomiya ng Pilipinas noong dekada 1950 at 1960, ngunit nagkaroon ng kaguluhan noong mga huling taon ng dekada 1960 at mga unang taon ng dekada 1970 laban sa mapang-aping diktatoryal ni Pangulong Ferdinand Marcos na nagpahayag ng batas militar noong 1972.

Dahil sa malapit na relasyon ng Pangulo ng Estados Unidos na si Ronald Reagan kay Pangulong Marcos, sinuportahan pa rin siya ng Estados Unidos kahit na kilala ang kanyang administrasyon sa malawak na katiwalian at pang-aabuso ng mga tao.

Nagsimula ang rebolusyon laban sa Espanya noong Abril ng 1896, na pagkaraan ng dalawang taon ay humantong sa proklamasyon ng kalayaan at ang pagtatatag ng Unang Republika ng Pilipinas.

Ngunit nang nagsimula ang panahong iyon, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa politika at humina ang ekonomiya ng bansa.

Maraming kategorya ang mga alipin: ang mga magsasakang walang lupa; ang mga timawang nawalan ng kalayaan dahil sa pagkakautang o parusa sa krimen at ang mga bihag ng digmaan.

Kahit kumalat ang Islam sa Luzon, ang pagsamba pa rin sa mga anito ang relihiyon ng karamihan sa mga pulo ng Pilipinas.

Nagtayo ng mga permanenteng paninirahan sa Cebu kasabay ng ekspedisyon ni Miguel López de Legazpi noong 1565, at marami pang mga paninirahan ang itinatag pa-Hilaga hanggang sa maabot ng mga kolonyalista ang Look ng Maynila sa pulo ng Luzon.

Nagtatag ng isang syudad sa Maynila at dito nagsimula ang panahon ng kolonyalisasyon ng Espanya na nagtagal ng tatlong siglo.

pagdating at pamamahala ng mga kastila-59pagdating at pamamahala ng mga kastila-25pagdating at pamamahala ng mga kastila-41

One thought on “pagdating at pamamahala ng mga kastila”

  1. Das Mädel, das uns den ganzen Abend bedient hatte nahm mich zur Seite und meinte, ich solle nicht vergessen, meiner Begleitung morgens etwas Geld zu geben, sie würde davon leben – so oder so ähnlich drückte sie sich aus. ” Nach den Erwartungen, was die Höhe der Zuwendungen betraf, habe ich lieber nicht gefragt. Erstaunt fragt sie mich, wie viel das denn wohl in Dong sei… Der berühmte Griff ins Klo lässt sich leider nicht ganz verhindern.

  2. A contemporary witness: "they rather fancy themselves as women, imitating all the little vanities that custom has reconciled to the female sex, affecting to speak, walk, tattle, curtsy, cry, scold, and to mimic all the manner of effeminacy that ever has fallen within their several observations." Historical examples of possibly gay men include the Greek/Roman kinaidos/cinaedi and Native American berdaches.